מנהיגות משותפת

מנהיגות משותפת אורט חילמי ואורט דרסקי

המכללה לאיכות השלטון פועלת זו השנה השנייה יחד עם רשת אורט להכשרה והפעלת קבוצת מנהיגות משותפת בשני בתי הספר, ליצירת אמנה לחיים משותפים ולהובלת מיזם משמעותי בקהילה.

מנהיגות משותפת של שני בתי ספר אורט ברמלה

המכללה לאיכות השלטון מפעילה השנה קבוצת מנהיגות משותפת של שני בתי הספר של רשת אורט ברמלה. פעילות הקבוצה התחילה לאחר שהוקם צוות חשיבה של הצוותים הפדגוגיים המובילים את התוכנית משני בתי הספר.

פועלים לדו- קיום וסובלנות תוך עשייה משותפת למען כלל החברה

מנהיגות משותפת חילמי- דרסקי בפעולה

עוד על מנהיגות משותפת

מובילי קבוצת מנהיגות עכו

אורט רמלה- ערכים משותפים

דיאלוג מתחלף- עכו

Clearfix
Clearfix