מיזמי קבוצות מנהיגות בוגרת

מנהיגות משותפת בין מגזרית ובין עדתית

מיזמי מנהיגות משותפת, הם תוצרי תהליך מתמש בקבוצות מנהיגות בין מגזריים ובין עדתיים. הדגש בפעילות הוא על עידוד שיח והבנת העקרונות הדמוקרטיים על מנת לקדמם בקהילה המשותפת. תוצר הקבוצה משקף את התהליך שעברה ואת שיתוף הפעולה סביב קידומו של אינטרס משותף בעיר.

לומדים אתיקה ומובילים ערכים בקהילה

נשים במר'אר יוצרות קיר ערכים

Clearfix
Clearfix