תוכניות מרכז האתיקה

קוד אתי

כתיבת קוד אתי לארגון והטמעתו בהשתלמויות בקרב חברי הארגון, הקמת מנגנוני אתיקה (נציב אתיקה, ועדת אתיקה, "קו חם", נאמני אתיקה) בארגון.

השתלמויות וסדנאות אתיקה

השתלמויות וסדנאות אתיקה חד-פעמיות וגם מודולריות המיועדות לבכירים, מנהלים ועובדים ברמות שונות.ההשתלמויות כוללות דיונים על אתיקה, אתיקה מקצועית ושלטונית, מבחינות בין אתיקה למשפט, עוסקות באתיקה יישומית באתיקה ככלי ניהולי, מלבנות דילמות אתיות ומטמיעות את הקוד האתי.

קורס אקדמי באוניברסיטת חיפה

סמינר לתלמידי שנה ג' בחוג למדע המדינה בסמסטר ב' באוניברסיטת חיפה (בשיתוף עם פרופ' ערן ויגודה) בנושא "איכות השלטון בישראל": היבטים אתיים, מנהליים והתנהגותיים"

Clearfix
Clearfix