אודות המכללה לאיכות השלטון

המכון לאיכות המשלטון

המכון לאיכות השלטון המכון לאיכות השלטון בישראל (ע"ר) הוקם בשנת 2001 כגוף ציבורי ייחודי ובלתי תלוי, שייעודו לקדם את איכות השלטון, שלטון החוק והדמוקרטיה בישראל ולהנחיל את ערכי טוהר המידות, היושרה והאתיקה השלטונית בחברה הישראלית בקרב גופי השירות הציבורי ומערכת החינוך בישראל. המכון פועל לחיזוק הלגיטימציה של מוסדות השלטון, להגברת האמון בין הממשל לבין האזרח וליצירת חברה, בה ערכי הדמוקרטיה, שלטון החוק ונורמות המינהל הציבורי התקין הינם ערכים מובילים. המכון הינו גוף מוביל בתחומי פעילותו, בקנה מידה ארצי, שעוסק, לצורך קידום יעדיו, בפיתוח וביישום של ידע ייחודי ותכני בחמישה מישורים: אתיקה ומשילות, מנהיגות, אזרחות, תקשורת המונים והגות.
מרכזי המכון לאיכות השלטון:
מרכז אתיקה ומשילות- הכשרת עובדי ציבור ונבחרי ציבור בתחום האתיקה השלטונית. המכון פיתח ידע ומודלים ייעודיים להכשרה, ליצירת קוד אתי, להטמעתו בארגון ולחינוך לערכיו.
מרכז אזרחות- פיתוח מודלים לאזרחות פעילה כמו: הפעלת שדרת מנהיגות אזרחית בשלטון המרכזי וברשויות המקומיות, בפרט בפריפריה, המיישמת הלכה למעשה את ערכי איכות השלטון, באמצעות פיתוח מודעות אתית ומעורבות אזרחית, עבודות גמר באזרחות ועוד.
מרכז מנהיגות- טיפוח מנהיגות ציבורית ערכית המקדמת ערכים של איכות שלטון.
מרכז הגות- כתיבת ניירות עמדה בנושאים מגוונים, בחינת רפורמות ארגוניות ומודלים חשיבתיים שיסייעו להגברת השקיפות, המשילות ואיכות השלטון בישראל, ואף יציע לכנסת הצעות חוק בנושאים שונים.
מרכז לתקשורת המונים- ינגיש באמצעים דיגיטאליים את תוכני ומסרי איכות השלטון באופן ישיר לקהלים בציבור הרחב.
מידע על פעילות מרכז אתיקה ומשילות ומרכז מנהיגות ואזרחות: http://www.aqg.org.il/Content/PDFs/AQG%20BROCHURE%2023.3.15%20(1).pdf

צוות המכללה

מנכ"ל המכללה לאיכות השלטון- ד"ר שחף גל
שיווק- אהרון גליל
מנהל מרכז האתיקה- ד"ר שי נחושתאי
מנהלת מרכז מנהיגות ומנהלת אתר האינטרנט והמדיה - זהבה חן
חשב המכללה- אורי עדיקא

הוועד המנהל

עו"ד אליעד שרגא: יו"ר הועד המנהל, יו"ר התנועה לאיכות השלטון
נירית טולקובסקי, מנהלת בחברת השקעות, נציגת ציבור בבית דין לעבודה, פסיכולוגית
 נעמי בן צור: בעלת משרד ליחסי ציבור
תא"ל (מיל.) ראובן בנקלר: יזם בתחום הביטחוני והלוגיסטי
חנה סורקיס: מנהלת ביה"ס "בויאר" לשעבר
 פרופ' ברכיהו ליפשיץ: פקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים
 ד"ר אהוד גנני: בכיר לשעבר בתעשייה הביטחוני
.עודד קציר: מנהל מערכות מחשב בארגונים ציבוריים, חברתיים ועסקיים

יו"ר הוועד המנהל

עו"ד אליעד שרגא

line

וועדת ביקורת

רו"ח נבון חונא
רו"ח יעקב פאל

line

מתנדבים- עמיתי המכללה

גיל נעמן

line
Clearfix
Clearfix